Conference

Eastern University of Management and Education připravuje odbornou konferenci na listopad 2023 ve spolupráci s několika zahraničními univerzitami v Evropě. Konference se bude týkat bezpečnosti a psychologického přístupu k tématu Šikana. První část konference bude zaměřena na téma „šikana studentů“ a druhá část konference bude věnována tématu „šikana učitelů a pedagogických pracovníků“.

Nebudou chybět prezentace pouze renomovaných odborníků na toto téma z celé střední Evropy, ale také přímých účastníků šikany na obou stranách studentů i učitelů. Jsme si vědomi, že jde o téma, které je velmi intenzivní a je potřeba nejen vědět, co tyto negativní jevy způsobuje, ale také jak se proti těmto jevům bránit z obou stran. Věříme, že toto téma bude mnohé inspirovat k další spolupráci.

If you are interested in cooperation, please contact us at office@eume.university