about us

Eastern University of Management and Education

Naše škola vychází čistě z poptávky trhu v oblasti postgraduálního, celoživotního (profesního) vzdělávání.
Nabízíme nejhodnotnější certifikované odborné vzdělání pro kandidáty, kteří chtějí zvýšit svou hodnotu na trhu.
a získat jedinečnou konkurenční výhodu, to vše pod vedením našich špičkových lektorů.
kteří studentům předají roky cenných zkušeností, které jsou v dnešním obchodním světě
základem úspěchu. Jde o přímou aplikaci teorie do praxe. 

Významným benefitem studia na Eastern University of Management and Education je, že jako úspěšní absolventi obdržíte (vedle diplomu s příslušným profesním titulem) mezinárodní certifikát IES, který je celosvětově akceptován. 

Dalším výstupem certifikace ICI je také certifikát pro absolventy. Certifikát ICI popisuje především profesní kompetence, praktické znalosti a zkušenosti absolventa. Absolventi certifikovaných institucí obdrží oba certifikáty standardně. Kombinace certifikátů posiluje jejich postavení a význam na mezinárodním i domácím trhu práce.

Study at our University

The study represents a huge and indescribable asset to the practice of each of our students. We are all about ensuring that the student gets the most out of their studies. The form of study is flexible and caters for each student’s time commitments, making it a very different approach to learning compared to other schools. We practice a combination of distance learning and interactive lectures where students meet to work in thematic units. These interactive lectures and meetings tend to be in high demand, as people from different positions in the business world come together to share information and experiences.

The study programme is arranged absolutely in a unique way, based on the latest world trends in individual fields.

Nabízíme nejhodnotnější akreditované a certifikované profesní vzdělání pro kandidáty, kteří chtějí zvýšit svou hodnotu na trhu práce a získat jedinečnou konkurenční výhodu. 

Graduates of our University find employment not only in their own institutions, but also in many
other private companies or public institutions. The experience and new skills acquired
from their studies thus go directly into practice, where they immediately benefit from their studies. The only company that is authorised to offer and provide our University’s education in Europe on the basis of a cooperation agreement is

  EASTERN UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND EDUCATION